Svensk

Motivationsverktyg

Ha ett samtal med dina klienter om motivation för att öka din förståelse för deras behov och för att öka deras motivation till  att förbättra sin hörselsituation. 

Motivation Tools

Översättning av Sarah Granberg, Örebro universitet, Örebro, Sverige.