Η αξία χρήσης φωτογραφιών

Το Living Well χρησιμοποιεί φωτογραφίες απο κοινές καταστάσεις για να ξεκινήσει συνομιλίες μεταξύ ανθρώπων με βαρηκοΐα και των επαγγελματιών υγείας της ακοής. Οι πελάτες αναγνωρίζουν τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες χρησιμοποιώντας φωτογραφίες, οι οποίες έχουν απήχηση  στη ζωή τους. Όταν χρησιμοποιούν τη διαδικτυακή εκδοχή του Living Well, οι άνθρωποι με βαρηκοΐα μπορούν επίσης να μεταφορτώσουν τις δικές τους φωτογραφίες για να απεικονίσουν τις επικοινωνιακές καταστάσεις που είναι πιο σημαντικές γι᾽αυτούς.

Η χρήση εικόνων σαν βάση για συνομιλία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος κατανόησης των προσωπικών εμπειριών και των αντιλήψεων για τις προκλήσεις υγείας των ανθρώπων. Οι εικόνες τους βοηθούν να εκφράσουν τις ανάγκες τους πιο ξεκάθαρα και έχουν το επιπρόσθετο πλεονέκτημα της υποβοηθούμενης ανάκλησης, οι πελάτες είναι πιο πιθανό να θυμούνται μια επικοινωνιακή κατάσταση όταν τους παρουσιαστεί μια εικόνα, σε σχέση με το να χρειαστεί να θυμούνται απλά τις λεπτομέρειες μόνοι τους.

Το Living Well υιοθετεί παρόμοια προσέγγιση με ερευνητικές μεθόδους όπως η φωτοφωνή και η εκμαίευση φωτογραφιών, οι οποίες χρησιμοποιούν επίσης φωτογραφίες σαν τεχνική συλλογής πληροφοριών σχετικά με το τι είναι σημαντικό για τους ανθρώπους στην καθημερινή ζωή τους και διασφαλίζει οτι οι ανησυχίες και οι προτεραιότητες τους ακούγονται. Και στο Living Well και στη φωτοφωνή/εκμαίευση φωτογραφιών χρησιμοποιούνται εικόνες για να αξιολογηθούν οι ανάγκες, να βρεθούν και να επιλυθούν οι προκλήσεις και να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Σε ένα πλαίσιο συγκέντρωσης βετεράνων, μια έρευνα κατέληξε ότι η χρήση της τεχνικής φωτοφωνής «ήταν αποτελεσματική στη βελτίωση της επικοινωνίας ασθενούς-παρόχου υγείας και δέσμευσης του ασθενούς».

Το Living Well έρχεται με συγκεκριμένα έγγραφα καταγραφής του εργαλείου, κάνοντας εύκολη την καταχώρηση των φωτογραφιών που έχει επιλέξει ο πελάτης, καθώς και τις προτεραιότητες, προκλήσεις και όποιες στρατηγικές και στόχους έχουν συμφωνηθεί. Αν ο πελάτης σας συμπληρώσει τη διαδικτυακή εκδοχή του Living Well, θα έχετε ένα εκτυπωμένο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο του εργαλείου για να προσθέσετε στο φάκελο του πελάτη σας, και να ανατρέχετε εύκολα σε προηγούμενες εικόνες και συνομιλίες όταν συζητάτε την πρόοδο τους.

Γιαπερισσότεραπαραδείγματακαιπωςχρησιμοποιούνταιοιφωτογραφίεςγιανασυλλέξετεπληροφορίεςκαινασυμπεριλάβετετουςανθρώπουςσεσημαντικέςαποφάσειςυγείαςδείτε Further Than the Eye Can See και Design Research Techniques on Photovoice(Μόνο Αγγλικά)